Sokan már tudjátok, de néhányan még nem, hogy akkor most mit is fogok csinálni ebben az évben. A jezsuita noviciátus előtti úgynevezett jelöltségi évben lesz részem; itthon leszek, Magyarországon.

Ez a hazai jelöltségi év egy új dolog a jezsuitáknál, mert – mostanában – nincs Magyarországon noviciátus. Aztán nehogy má’ egyből külföldre küldjék azt aki jezsuita akar lenni. Talán még magával és renddel sincs egészen tisztában, a noviciátusnak is vannak nehézségei, s ha ezt az egészet rögtön egy más kultúrában kezdi, az túlontúl megterhelő lehet. Szóval létrehozták a Montserrat jelöltségi házat.

„A jezsuiták 2008 őszén új közösséget terveznek létrehozni olyan fiatalokból, akik jezsuiták szeretnének lenni. Jezsuita jelöltek ők, akik együtt készülnek fel a külföldi (olaszországi) novíciátus megkezdésére. A jelöltidő során napjaikat egyetemi tanulmányokkal vagy munkával töltik, miközben közösségben élnek, nyelvet tanulnak és elmélyülnek az ignáci lelkiségben.
A közösséget Montserrat jelöltháznak nevezzük, utalva arra a hasonlóságra, ami a jelöltek és Szent Ignác élete között található. Megtérése után ugyanis Ignác elhagyta a szülői házat, Montserrat zarándokhelyre érve levetette nemesi ruháját, és az evangéliumi tanácsok útjára lépett, és innen indult el Manrézába, a „novíciátusa” helyére. A jelöltházban lévő fiatalok is egy hasonló átmeneti, de nagyon fontos felkészülési időszakot töltenek a Montserrat házban, Budapesten a Horánszky utcában.”
 (jezsuita.hu)

A mi Montserratunk is hegyen van: fönn a Horánszky utca tetőterében. Még nincs is teljesen kész, de már kifestettük. Mi, a jelöltek, festjük, mázoljuk, szépítjük és építjük.

Ez a „mi” több embert is takar. Vagyunk vagy öten.
A jelöltségi ház még nem a noviciátus. Egy szeminárium évnél külső megkötésekben sokkal lazább, bemelegítő év. „Csak” a noviciátus előszobája. Egy nagyon fontos előszoba. Hogy miben áll ez a fontossága? Ha még nem sejtitek, akkor kérdezzetek meg majd szóban. :)