Megjelent az Embetárs folyóiratban szakdolgozatom első felének magyar fordításának egyszerűsített, de igen-igen elméletire sikerült változata:

„A tanulmány a kamaszokat érintő fejlődési szakaszok mellett James W. Fowler hitstruktúrafejlődési elméletére fókuszál. E fejlődéselmélet többek között a kognitív fejlődésen alapszik, így egyik központi témája a formális műveleti gondolkodás kialakulása. A tanulmány egyszerűsítve mutatja be a hitstruktúra fejlődésének hét szakaszát, valamint Fowler elméletének határait. tovább - áttekintve az elmúlt harminc év kutatásait a témában megállapítja, hogy az elmélet gyakorlati alkalmazhatósága komoly akadályokba ütközik.

Kulcsszavak: fejlődéselmélet, hitfejlőséd, James W. Fowler, elméletkritika, kutatások összevetése .”

Elek László SJ: A hitstruktúra fejlődésének elmélete és gyakorlati alkalmazhatóságának határai, Embertárs, 2017/2., 116-128.

A teljes szöveg elérhető itt: /files/publications/02_elek-laszlo_embertars_2017_02.pdf