Megjelent az Embetárs folyóiratban szakdolgozatom második felének magyar fordításának rövidített változata:

„A szerző középiskolások kísérése során szerzett tapasztalataira építve, James W. Fowler hitfejlődés-elmélete nyomán hét alapelvet fogalmaz meg, amelyek hozzájárulhatnak a kamaszok lelki fejlődésének megfelelő lelkigyakorlatos programok kidolgozásához, kiegyensúlyozottabb és boldogabb élet felé segítve őket, vagyis egy lépéssel közelebb Istenhez, önmagukhoz és társaikhoz.

Kulcsszavak: lelkigyakorlat, kamaszok, hitstruktúra, tapasztalat, reflexió, kortárscsoport, szimbólum .”

Elek László SJ: Gyakorlati alapelvek kamasz-lelkigyakorlatokhoz - A hitstruktúra fejlődésének elmélete alapján, Embertárs, 2018/3., 211-221.

A teljes szöveg elérhető itt: /files/publications/01_elek-laszlo_embertars_2018_3.pdf